Lening berekenen

 1. Geef het bedrag in dat je wil lenen. Je kan dit splitsen in twee delen met een verschillende aflossingstermijn en rentevoet. Dit wordt al eens gedaan om in het begin meer te kunnen aflossen en later minder, afhankelijk van je toekomstplannen. Geef de bedragen in zonder punten en komma's.
 2. Kies of je je lening wil aflossen met vaste bedragen per maand of met vaste kapitaalaflossingen. Indien je kiest voor vaste kapitaalaflossingen, betaal je iedere maand evenveel kapitaal terug plus de intresten op het uitstaande bedrag. In het begin betaal je dan elke maand meer dan wanneer je zou kiezen voor vaste bedragen per maand, maar dit bedrag daalt dan iedere maand en na ongeveer de helft van je lening ga je minder moeten betalen dan bij een lening met vaste maandelijkse bedragen.
 3. Kies de looptijd van je lening in jaren. Hoe langer de termijn waarop je leent, hoe minder dat je iedere maand moet betalen, omdat je de lening in kleinere stukken terug betaalt. Maar dan wordt je lening in totaal wel duurder, want je leent langer en aan een hogere rentevoet.
  Let op: De minimumduur voor een hypotheekleing voor woningen is 10 jaar.
 4. Kies de rentevoet die je voor de simulatie wilt gebruiken. Geef dit in als een getal met komma en verder niets (bv. 2,80). Indien je het niet weet, dan kan je het vakje "Kies rentevoet automatisch" aanvinken. Er wordt dan een gemiddeld gangbare rentevoet gekozen op basis van het geleende bedrag en de loopduur (in jaren) van de lening. Deze is echter steeds onder voorbehoud en er wordt nog geen rekening gehouden met een beter voorstel van de bank om je als klant te winnen.
  Je kan ook eens een kijkje nemen op de websites van Spaargids en Rente op de voet om een idee ervan te krijgen wat andere mensen als rentevoet kregen. Ga dan echter bij je simulatie niet uit van de allerlaagste rentevoeten, maar neem liever een gemiddelde. Je weet nl. niet in welke situatie een bank een specifieke lening gaf.
  Let op: De automatisch gekozen rentevoeten zijn voor hypotheekleningen (m.a.w. om een woning te kopen). Leningen voor bv. auto's of persoonlijke leningen zijn korter van duur, maar de rentevoet ligt doorgaans een stuk hoger. De bank kan dan nl. geen hypotheek nemen op je woning als waarborg voor de lening.
 5. Gebruik de knop "Berekenen" rechts onderaan de pagina om je lening te laten berekenen. Je kan de aflossingstabel daarna gemakkelijk afdrukken om bij te houden.
Deel 1 Deel 2
 Kies rentevoet automatisch
 Kies rentevoet automatisch